الدورات التدريبية القادمة

الدورات التدريبية

Training Course

Date

No. of Hrs.

Asp.NET Core 2019

 5/8/2021

80

Social Media & Design

 22/8/2021

60

Arizona Cyber Security

15/11/2021

36

 ITSales Mangement

17/11/2021

40

Android Mobile Programming

17/11/2021

80

Mobile maintenance (Hardware)

6/12/2021

30

Python

15/12/2021

50